Hvordan argumentere

For en bedre diskusjon:

1. Unngå å være ensidig, vær åpen for andre mulige årsaker, ideer og meninger.
2 Bruk diskusjonen til å lete etter sannheten, det observerbare som kan etterprøves og kontrolleres, og ha andre muligheter i bakhodet når du ikke kan være helt sikker.
3. Diskuter og kritiser saken, ikke personen du diskuterer med. Ditt argument blir ikke bedre av å prøve å sette motstanderen i et dårlig lys.
4. Ikke legg ord i munnen på den du diskuterer med ved å tillegge ham eller henne meninger, holdninger eller verdier som styrker din sak, men som de ikke nødvendigvis har.
5. Ikke legg frem enkelthistorier og fortellinger som ikke er sanne for å styrke din egen sak.
6. Utelat aldri viktig informasjon. Det kan være fristende å ikke nevne noe du vet er viktig når du samtidig inser at det svekker ditt standpunkt. Men det eneste du oppnår med det er å miste troverdighet ved senere anledninger, og kanskje spre holdninger og verdier som er basert på villedende informasjon.
7. Når du gjengir noe som en annen har sagt eller skrevet, tilstreb alltid å gjengi det på en slik måte at den som sa det ville vært enig i det du sier
8. Ikke overdriv noe for å styrke ditt eget argument eller fremlegg.
9. Ikke bruk trusler eller stygge ord, de svekker ikke bare din egen sak, men også din egen person.
10. Vær forsiktig med ironi, det er ikke alltid like lett å få frem ironi i tekst på samme måte som man kan gjøre muntlig med et toneleie.
11. Unngå sarkasme!

Inspirert av den norske filosofen Næss

Velkommen!

La din stemme bli hørt! Dette forumet er til for å stille spørsmål, dele ideer og løsninger og få nyttige ideer og inspill for alle som har en interesse i historie og samfunnsfag:

© Copyright - mennesket.net - Lærebok i historie og samfunnsfag på nett
Forumet bruker cookies fra Google Analytics til å samle inn grunnleggende statistikk over bruk av sidene.